การรบจัดอันดับ - เร่งความเร็ว 1TmasterT
Rank: Best rank:
Statistics
Statistics Average battle values
การรบ ความเสียหาย
อัตราการชนะ Destroyed warships
ชัยชนะ เครื่องบินถูกทำลาย
Maximum planes kills
Base capture
Maximum damage
Base defense
Maximum kills
Experience
Maximum experience
Kills / deaths