[KP] PCmasterRace123

整體 近期
戰鬥 860 0
勝率
下一等級: 不錯 (+2%)
50%
平均
- -
個人評等 (PR)
下一等級: 平均 (+209)
891
低於平均值
- -
存活 20.12% - -
平均戰鬥數值
平均傷害 35 500 - -
擊毀的戰艦數 0.57 - -
擊落的飛機 2.06 - -
經驗 1 196 - -
擊毀沉沒比 0.71 - -
偵察戰艦數 1.39 - -
偵查傷害 24 555 - -
階級 7.2 - -
艦種分類評比 (PR)
驅逐艦
下一等級: 平均 (+69)
1 031
低於平均值
1 031
低於平均值
-
航空母艦
下一等級: 低於平均值 (+273)
477
表现平平
477
表现平平
-
主力艦
下一等級: 平均 (+60)
1 040
低於平均值
1 040
低於平均值
-
巡洋艦
下一等級: 低於平均值 (+59)
691
表现平平
691
表现平平
-
艦種分類評比 (勝率)
驅逐艦
下一等級: 不錯 (+0.7%)
51.27%
平均
51.27%
平均
-
航空母艦 70%
Super Unicum
70%
Super Unicum
-
主力艦
下一等級: 非常好 (+1.8%)
52.15%
不錯
52.15%
不錯
-
巡洋艦
下一等級: 低於平均值 (+0.2%)
46.77%
表现平平
46.77%
表现平平
-
玩家個人資料頁面(官方網站)

簽名檔編輯器 建立簽名檔

統計圖表

勝率
個人評等 (PR)
平均傷害
平均經驗值
每月戰鬥數
每週戰鬥數
國家
戰艦類型
更多圖表

艦種分類評比

戰鬥 勝率 PR 平均擊毀 平均傷害 平均飛機擊落數 最高戰艦擊毀數 最高傷害 最高飛機擊落數
巡洋艦 325 46.77% 691 0.46 34 507 2.39 3
Azuma
155 065
Petropavlovsk
30
Petropavlovsk
主力艦 209 52.15% 1 040 0.62 45 008 2.4 6
Georgia
143 288
Tirpitz
31
Georgia
航空母艦 10 70% 477 0.2 15 863 0.6 1
Weser
31 779
Weser
2
Weser
驅逐艦 316 51.27% 1 031 0.66 30 855 1.54 4
Minekaze
153 324
Daring
44
Halland


階級分類評比

Tier 戰鬥 勝率 PR 平均擊毀 平均傷害 平均飛機擊落數 最高戰艦擊毀數 最高傷害 最高飛機擊落數
I 4 50% 633 0 7 068 0 14 685
Hermelin
II 15 33.33% 536 0.33 8 686 0 2
Sampson
25 953
Weymouth
III 35 48.57% 1 126 0.63 19 685 0.03 2
Caledon
68 653
Nassau
1
Caledon
IV 93 50.54% 613 0.4 16 973 0.33 3
Isokaze
86 615
Isokaze
7
Wyoming
V 103 48.54% 651 0.42 17 633 0.37 4
Minekaze
97 032
Minekaze
6
Omaha
VI 66 46.97% 687 0.39 19 578 0.53 2
Fubuki
93 253
Izmail
13
Izmail
VII 53 43.4% 943 0.7 30 027 1.19 3
Jervis
113 079
Sinop
12
Jervis
VIII 187 48.13% 1 066 0.6 39 872 2.67 4
Tirpitz
143 288
Tirpitz
26
Cleveland
IX 153 53.59% 878 0.73 51 549 2.61 6
Georgia
139 586
Georgia
31
Georgia
X 151 54.97% 999 0.62 53 386 4.67 3
Daring
155 065
Petropavlovsk
44
Halland

武器使用數據

擊毀戰艦 命中率 最高擊毀數
主炮組 292 33.66 % 5
Georgia
副炮組 14 18.1 % 2
Tirpitz
魚雷 123 6.44 % 4
Minekaze
飛機 2 - 1
Weser
透過衝撞 5 - 1
Petropavlovsk

最高紀錄

平均傷害 155 065
Petropavlovsk
擊毀的戰艦數 6
Georgia
經驗 3 771
Halland
擊落的飛機 44
Halland
偵察戰艦數 8
Weser
偵查傷害 166 121
Halland

排名戰

排位 最佳排名 戰鬥 勝率
衝刺12
8
8 4 50% 詳細資訊
第 18 賽季
18
18 2 0% 詳細資訊
第 16 賽季
17
17 5 20% 詳細資訊
第 7 賽季
21
21 1 100% 詳細資訊
第 6 賽季
21
21 2 50% 詳細資訊
更多

重要時刻

日期 類型 詳細資訊
02.11.2020 新戰艦   Sinop
02.11.2020 新戰艦   Izmail
30.10.2020 新戰艦   New Orleans
22.10.2020 新紀錄 155 065 傷害   Petropavlovsk
11.10.2020 新戰艦   Pyotr Velikiy
更多

出入公會紀錄

13.10.2020 [KP] Killer Potatoes
10.10.2020 [SF-13] Strike Force 13

艦艇


戰艦 階級 國家 戰鬥 勝率 PR 平均傷害 平均擊毀 平均飛機擊落數
{{$index+1}} {{ship.ship.name}}   {{ship.ship.name}} {{ship.ship.tier}} {{ship.ship.nationName}} {{ship.battles}} {{ship.win_rate}} {{ship.rating}} {{ship.average_damage}} {{ship.average_frags}} {{ship.average_planes_killed}} 詳細資訊