[RN] Freebird666

整體 近期
戰鬥 0 0
勝率
下一等級: 低於平均值 (+47%)
- - -
個人評等 (PR)
下一等級: 低於平均值 (+750)
- - -
存活 - - -
平均戰鬥數值
平均傷害 - - -
擊毀的戰艦數 - - -
擊落的飛機 - - -
經驗 - - -
擊毀沉沒比 - - -
階級 - - -
艦種分類評比 (PR)
驅逐艦 - - -
航空母艦 - - -
主力艦 - - -
巡洋艦 - - -
艦種分類評比 (勝率)
驅逐艦 - - -
航空母艦 - - -
主力艦 - - -
巡洋艦 - - -
玩家個人資料頁面(官方網站)

簽名檔編輯器 建立簽名檔
更多圖表