[KP] Hunter8511

整體 近期
戰鬥 79 0
勝率 81.01%
Super Unicum
- -
個人評等 (PR)
下一等級: Super Unicum (+158)
2 292
Unicum
- -
存活 60.76% - -
平均戰鬥數值
平均傷害 30 318 - -
擊毀的戰艦數 0.97 - -
擊落的飛機 0.13 - -
經驗 1 166 - -
擊毀沉沒比 2.48 - -
階級 4 - -
艦種分類評比 (PR)
驅逐艦 2 537
Super Unicum
2 537
Super Unicum
-
航空母艦 - - -
主力艦 - - -
巡洋艦
下一等級: 不錯 (+53)
1 297
平均
1 297
平均
-
艦種分類評比 (勝率)
驅逐艦 86.36%
Super Unicum
86.36%
Super Unicum
-
航空母艦 0%
表现平平
0%
表现平平
-
主力艦 - - -
巡洋艦
下一等級: 非常好 (+0.2%)
53.85%
不錯
53.85%
不錯
-
玩家個人資料頁面(官方網站)

簽名檔編輯器 建立簽名檔

統計圖表

勝率
個人評等 (PR)
平均傷害
平均經驗值
每月戰鬥數
每週戰鬥數
國家
戰艦類型
更多圖表

艦種分類評比

戰鬥 勝率 PR 平均擊毀 平均傷害 平均飛機擊落數 最高戰艦擊毀數 最高傷害 最高飛機擊落數
巡洋艦 13 53.85% 1 297 0.38 33 456 0.15 2
Königsberg
68 520
Königsberg
1
Königsberg
驅逐艦 66 86.36% 2 537 1.09 29 699 0.12 5
Izyaslav
88 812
Izyaslav
2
Izyaslav


階級分類評比

Tier 戰鬥 勝率 PR 平均擊毀 平均傷害 平均飛機擊落數 最高戰艦擊毀數 最高傷害 最高飛機擊落數
II 3 100% 2 620 1.33 22 106 0 3
V-25
30 145
V-25
III 11 72.73% 2 448 1 25 470 0 2
G-101
55 889
G-101
IV 53 84.91% 2 518 1.08 30 837 0.15 5
Izyaslav
88 812
Izyaslav
2
Izyaslav
V 9 55.56% 1 452 0.44 35 989 0.22 2
Königsberg
68 520
Königsberg
1
Königsberg
VI 1 100% 829 0 16 681 0 16 681
Nürnberg
VII 2 100% 1 537 0.5 36 824 0 1
Yorck
52 743
Yorck

武器使用數據

擊毀戰艦 命中率 最高擊毀數
主炮組 42 37.54 % 3
Izyaslav
副炮組 0 - 0
魚雷 13 5.28 % 2
G-101
飛機 0 - 0
透過衝撞 0 - 0

最高紀錄

平均傷害 88 812
Izyaslav
擊毀的戰艦數 5
Izyaslav
經驗 2 312
Izyaslav
擊落的飛機 2
Izyaslav
偵察戰艦數 5
Izyaslav
偵查傷害 43 745
Izyaslav

艦艇


戰艦 階級 國家 戰鬥 勝率 PR 平均傷害 平均擊毀 平均飛機擊落數
{{$index+1}} {{ship.ship.name}}   {{ship.ship.name}} {{ship.ship.tier}} {{ship.ship.nationName}} {{ship.battles}} {{ship.win_rate}} {{ship.rating}} {{ship.average_damage}} {{ship.average_frags}} {{ship.average_planes_killed}} 詳細資訊