เรือรบ - เรือพิฆาต


I
Compare
II
Compare
Smith
Smith
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.6%
Average Damage: 15 230
Avg. frags: 0.95
ฆ่า/ตาย: 1.47
Longjiang
Longjiang
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 47.11%
Average Damage: 14 556
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.41
Tátra
Tátra
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 43.49%
Average Damage: 12 794
Avg. frags: 0.74
ฆ่า/ตาย: 1.14
Storozhevoi
Storozhevoi
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 47.58%
Average Damage: 10 905
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 0.95
V-25
V-25
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 48.86%
Average Damage: 15 562
Avg. frags: 0.98
ฆ่า/ตาย: 1.55
Enseigne Gabolde
Enseigne Gabolde
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 44.12%
Average Damage: 14 079
Avg. frags: 0.85
ฆ่า/ตาย: 1.45
Medea
Medea
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 45.27%
Average Damage: 14 113
Avg. frags: 0.9
ฆ่า/ตาย: 1.56
Tachibana Lima
Tachibana Lima
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.83%
Average Damage: 15 523
Avg. frags: 0.97
ฆ่า/ตาย: 1.65
Umikaze
Umikaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.84%
Average Damage: 13 347
Avg. frags: 0.75
ฆ่า/ตาย: 1.2
Sampson
Sampson
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 46.03%
Average Damage: 10 475
Avg. frags: 0.62
ฆ่า/ตาย: 0.85
Tachibana
Tachibana
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.85%
Average Damage: 15 931
Avg. frags: 0.99
ฆ่า/ตาย: 1.52
III
Compare
Vampire
Vampire
ประเทศ: เครือจักรภพ
อัตราการชนะ: 57.11%
Average Damage: 23 923
Avg. frags: 1.11
ฆ่า/ตาย: 1.93
Campbeltown
Campbeltown
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.43%
Average Damage: 18 884
Avg. frags: 0.81
ฆ่า/ตาย: 1.13
เรือหลวง พระร่วง
เรือหลวง พระร่วง
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 48.08%
Average Damage: 16 977
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 1.05
Romulus
Romulus
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 46.77%
Average Damage: 14 174
Avg. frags: 0.6
ฆ่า/ตาย: 0.86
Derzki
Derzki
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 49.4%
Average Damage: 14 354
Avg. frags: 0.7
ฆ่า/ตาย: 0.88
G-101
G-101
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 49.06%
Average Damage: 16 266
Avg. frags: 0.75
ฆ่า/ตาย: 1
Fusilier
Fusilier
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 47.78%
Average Damage: 16 995
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.03
Valkyrie
Valkyrie
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 48.84%
Average Damage: 17 621
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 1.24
Wickes
Wickes
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 47.74%
Average Damage: 13 468
Avg. frags: 0.62
ฆ่า/ตาย: 0.77
Wakatake
Wakatake
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.64%
Average Damage: 15 429
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 0.92
IV
Compare
Shenyang
Shenyang
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 51.88%
Average Damage: 25 439
Avg. frags: 0.91
ฆ่า/ตาย: 1.42
Klas Horn
Klas Horn
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 47.41%
Average Damage: 17 025
Avg. frags: 0.62
ฆ่า/ตาย: 0.85
Izyaslav
Izyaslav
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.04%
Average Damage: 18 068
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 0.94
V-170
V-170
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.69%
Average Damage: 20 710
Avg. frags: 0.81
ฆ่า/ตาย: 1.15
Bourrasque
Bourrasque
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.45%
Average Damage: 21 769
Avg. frags: 0.85
ฆ่า/ตาย: 1.24
Wakeful
Wakeful
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 49.58%
Average Damage: 19 439
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.09
Clemson
Clemson
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.25%
Average Damage: 19 827
Avg. frags: 0.81
ฆ่า/ตาย: 1.09
Isokaze
Isokaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.29%
Average Damage: 22 171
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 1.23
V
Compare
Okhotnik
Okhotnik
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 52.06%
Average Damage: 24 339
Avg. frags: 0.85
ฆ่า/ตาย: 1.16
Hill
Hill
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 55.01%
Average Damage: 25 965
Avg. frags: 0.84
ฆ่า/ตาย: 1.36
Siroco
Siroco
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 51.15%
Average Damage: 23 081
Avg. frags: 0.75
ฆ่า/ตาย: 1.14
Podvoisky
Podvoisky
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 49.23%
Average Damage: 18 539
Avg. frags: 0.58
ฆ่า/ตาย: 0.76
Jianwei
Jianwei
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 50.45%
Average Damage: 22 024
Avg. frags: 0.65
ฆ่า/ตาย: 0.96
Visby
Visby
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 50.34%
Average Damage: 18 102
Avg. frags: 0.57
ฆ่า/ตาย: 0.88
Gnevny (< 06.03.2017)
Gnevny (< 06.03.2017)
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.62%
Average Damage: 20 463
Avg. frags: 0.7
ฆ่า/ตาย: 1.02
Mutsuki
Mutsuki
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.46%
Average Damage: 18 423
Avg. frags: 0.56
ฆ่า/ตาย: 0.83
T-22
T-22
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 49.15%
Average Damage: 17 778
Avg. frags: 0.58
ฆ่า/ตาย: 0.8
Jaguar
Jaguar
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.94%
Average Damage: 22 490
Avg. frags: 0.7
ฆ่า/ตาย: 1.03
Acasta
Acasta
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 50%
Average Damage: 17 595
Avg. frags: 0.6
ฆ่า/ตาย: 0.89
Kamikaze R
Kamikaze R
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 56.14%
Average Damage: 33 371
Avg. frags: 1.12
ฆ่า/ตาย: 1.95
Kamikaze
Kamikaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 57.42%
Average Damage: 35 050
Avg. frags: 1.17
ฆ่า/ตาย: 2.2
Fūjin
Fūjin
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 55.67%
Average Damage: 32 294
Avg. frags: 1.08
ฆ่า/ตาย: 1.87
Nicholas
Nicholas
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.67%
Average Damage: 16 805
Avg. frags: 0.58
ฆ่า/ตาย: 0.75
Minekaze
Minekaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.55%
Average Damage: 23 641
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.17
Gremyashchy
Gremyashchy
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 54.98%
Average Damage: 30 179
Avg. frags: 0.98
ฆ่า/ตาย: 1.78
VI
Compare
Shinonome
Shinonome
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 54.72%
Average Damage: 30 803
Avg. frags: 0.9
ฆ่า/ตาย: 1.45
Anshan
Anshan
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 51.63%
Average Damage: 23 534
Avg. frags: 0.68
ฆ่า/ตาย: 1.09
Juruá
Juruá
ประเทศ: รวมอเมริกา
อัตราการชนะ: 53.03%
Average Damage: 23 305
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 1.15
T-61
T-61
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 55.02%
Average Damage: 29 837
Avg. frags: 0.88
ฆ่า/ตาย: 1.46
Aigle
Aigle
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.79%
Average Damage: 24 926
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 1.02
Gallant
Gallant
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.19%
Average Damage: 23 974
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 1.12
Monaghan
Monaghan
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 53.09%
Average Damage: 23 975
Avg. frags: 0.7
ฆ่า/ตาย: 1.16
Gnevny
Gnevny
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.54%
Average Damage: 21 290
Avg. frags: 0.59
ฆ่า/ตาย: 0.87
Hatsuharu
Hatsuharu
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.63%
Average Damage: 24 407
Avg. frags: 0.68
ฆ่า/ตาย: 1.1
Fushun
Fushun
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 52.9%
Average Damage: 27 415
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.22
Västerås
Västerås
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 52.36%
Average Damage: 23 343
Avg. frags: 0.65
ฆ่า/ตาย: 1.11
Ognevoi (< 06.03.2017)
Ognevoi (< 06.03.2017)
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.49%
Average Damage: 21 948
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 0.98
Fubuki
Fubuki
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.86%
Average Damage: 21 251
Avg. frags: 0.58
ฆ่า/ตาย: 0.84
Ernst Gaede
Ernst Gaede
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 51.92%
Average Damage: 22 959
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 0.97
Guépard
Guépard
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 52.09%
Average Damage: 26 049
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 1.06
Icarus
Icarus
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.81%
Average Damage: 21 449
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 1.06
Mutsuki (< 01.12.2016)
Mutsuki (< 01.12.2016)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.46%
Average Damage: 21 694
Avg. frags: 0.59
ฆ่า/ตาย: 0.95
Farragut
Farragut
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.13%
Average Damage: 19 136
Avg. frags: 0.57
ฆ่า/ตาย: 0.81
VII
Compare
Sims B
Sims B
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 51.06%
Average Damage: 23 023
Avg. frags: 0.54
ฆ่า/ตาย: 0.84
Z-39
Z-39
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 52.48%
Average Damage: 28 366
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.3
Haida
Haida
ประเทศ: เครือจักรภพ
อัตราการชนะ: 51.56%
Average Damage: 26 178
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 1.16
Leningrad
Leningrad
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 52.32%
Average Damage: 29 082
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.24
Yūdachi
Yūdachi
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.69%
Average Damage: 31 563
Avg. frags: 0.65
ฆ่า/ตาย: 1.22
Blyskawica
Blyskawica
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 50.38%
Average Damage: 25 621
Avg. frags: 0.64
ฆ่า/ตาย: 0.98
Minsk
Minsk
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.41%
Average Damage: 27 983
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 1.02
Shiratsuyu
Shiratsuyu
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.9%
Average Damage: 31 174
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 1.36
Kiev (< 06.03.2017)
Kiev (< 06.03.2017)
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 52.04%
Average Damage: 29 884
Avg. frags: 0.76
ฆ่า/ตาย: 1.15
Gadjah Mada
Gadjah Mada
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 54.09%
Average Damage: 34 219
Avg. frags: 0.85
ฆ่า/ตาย: 1.45
Skåne
Skåne
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 52.13%
Average Damage: 28 027
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 1.18
Akatsuki
Akatsuki
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.78%
Average Damage: 26 736
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 1.03
Leberecht Maass
Leberecht Maass
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 52.67%
Average Damage: 27 852
Avg. frags: 0.74
ฆ่า/ตาย: 1.18
Vauquelin
Vauquelin
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 53.1%
Average Damage: 30 641
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.23
Jervis
Jervis
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 53.21%
Average Damage: 28 027
Avg. frags: 0.8
ฆ่า/ตาย: 1.33
Sims
Sims
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.64%
Average Damage: 21 057
Avg. frags: 0.56
ฆ่า/ตาย: 0.87
Hatsuharu (< 01.12.2016)
Hatsuharu (< 01.12.2016)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.67%
Average Damage: 22 823
Avg. frags: 0.61
ฆ่า/ตาย: 0.99
Mahan
Mahan
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.79%
Average Damage: 22 026
Avg. frags: 0.59
ฆ่า/ตาย: 0.84
VIII
Compare
AL Yukikaze
AL Yukikaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.38%
Average Damage: 35 065
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 1.47
HSF Harekaze
HSF Harekaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.23%
Average Damage: 27 890
Avg. frags: 0.61
ฆ่า/ตาย: 0.96
Asashio B
Asashio B
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.33%
Average Damage: 53 138
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.54
Cossack B
Cossack B
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 49.93%
Average Damage: 30 104
Avg. frags: 0.64
ฆ่า/ตาย: 1.1
Fenyang
Fenyang
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 50.05%
Average Damage: 34 752
Avg. frags: 0.61
ฆ่า/ตาย: 1.03
Asashio
Asashio
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.95%
Average Damage: 52 912
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.59
Z-35
Z-35
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 48.99%
Average Damage: 29 851
Avg. frags: 0.56
ฆ่า/ตาย: 0.97
Cossack
Cossack
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.18%
Average Damage: 32 842
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.28
Loyang
Loyang
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 49.54%
Average Damage: 24 916
Avg. frags: 0.58
ฆ่า/ตาย: 0.9
Orkan
Orkan
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 50.4%
Average Damage: 28 536
Avg. frags: 0.61
ฆ่า/ตาย: 1.04
Le Terrible
Le Terrible
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.5%
Average Damage: 32 596
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.07
Kidd
Kidd
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 51.39%
Average Damage: 27 093
Avg. frags: 0.6
ฆ่า/ตาย: 1.09
Kiev
Kiev
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.28%
Average Damage: 34 840
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 1.02
Siliwangi
Siliwangi
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 49.98%
Average Damage: 32 271
Avg. frags: 0.6
ฆ่า/ตาย: 0.98
Ognevoi
Ognevoi
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.45%
Average Damage: 29 900
Avg. frags: 0.64
ฆ่า/ตาย: 1.07
Kagerō
Kagerō
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.36%
Average Damage: 30 270
Avg. frags: 0.65
ฆ่า/ตาย: 1.06
Hsienyang
Hsienyang
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 51.08%
Average Damage: 32 381
Avg. frags: 0.65
ฆ่า/ตาย: 1.11
Öland
Öland
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 51.5%
Average Damage: 32 675
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.27
Tashkent (< 06.03.2017)
Tashkent (< 06.03.2017)
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.41%
Average Damage: 30 579
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 1
Akizuki
Akizuki
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.06%
Average Damage: 39 622
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.2
Z-23
Z-23
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 51.02%
Average Damage: 29 698
Avg. frags: 0.64
ฆ่า/ตาย: 1.02
Le Fantasque
Le Fantasque
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 53.07%
Average Damage: 37 497
Avg. frags: 0.81
ฆ่า/ตาย: 1.31
Lightning
Lightning
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 52.8%
Average Damage: 33 700
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.33
Benson
Benson
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.36%
Average Damage: 27 376
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 0.99
Fubuki (< 01.12.2016)
Fubuki (< 01.12.2016)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.28%
Average Damage: 28 624
Avg. frags: 0.65
ฆ่า/ตาย: 1.06
IX
Compare
Neustrashimy
Neustrashimy
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 55.7%
Average Damage: 47 718
Avg. frags: 0.94
ฆ่า/ตาย: 2.1
Black
Black
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 54.76%
Average Damage: 42 733
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 1.57
Z-44
Z-44
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 47.1%
Average Damage: 37 036
Avg. frags: 0.61
ฆ่า/ตาย: 1.14
Friesland
Friesland
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 50.17%
Average Damage: 46 424
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 1.18
Paolo Emilio
Paolo Emilio
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 52.71%
Average Damage: 48 849
Avg. frags: 1
ฆ่า/ตาย: 1.31
Benham
Benham
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 53.99%
Average Damage: 48 340
Avg. frags: 0.91
ฆ่า/ตาย: 1.78
Tashkent
Tashkent
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 49.16%
Average Damage: 41 338
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 1.11
Kitakaze
Kitakaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.71%
Average Damage: 50 088
Avg. frags: 0.84
ฆ่า/ตาย: 1.37
Yūgumo
Yūgumo
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.77%
Average Damage: 36 608
Avg. frags: 0.7
ฆ่า/ตาย: 1.15
Chung Mu
Chung Mu
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 52.88%
Average Damage: 46 972
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 1.5
Östergötland
Östergötland
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 51.5%
Average Damage: 44 231
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 1.6
Z-46
Z-46
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 51.82%
Average Damage: 38 141
Avg. frags: 0.75
ฆ่า/ตาย: 1.25
Mogador
Mogador
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 53.03%
Average Damage: 49 089
Avg. frags: 0.91
ฆ่า/ตาย: 1.55
Jutland
Jutland
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 52.75%
Average Damage: 40 906
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 1.6
Udaloi
Udaloi
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.62%
Average Damage: 42 851
Avg. frags: 0.76
ฆ่า/ตาย: 1.34
Fletcher
Fletcher
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.82%
Average Damage: 34 781
Avg. frags: 0.68
ฆ่า/ตาย: 1.08
Kagero (< 01.12.2016)
Kagero (< 01.12.2016)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.77%
Average Damage: 34 152
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 1.22
X
Compare
Småland
Småland
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 54.39%
Average Damage: 45 963
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 1.55
Hayate
Hayate
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.87%
Average Damage: 49 712
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 1.4
Somers
Somers
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 54.87%
Average Damage: 57 093
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 1.74
Grozovoi
Grozovoi
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.06%
Average Damage: 45 205
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.28
Harugumo
Harugumo
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.17%
Average Damage: 54 625
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.18
Marceau
Marceau
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 51.92%
Average Damage: 46 366
Avg. frags: 0.74
ฆ่า/ตาย: 1.23
Yueyang
Yueyang
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 51.41%
Average Damage: 51 214
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.42
Halland
Halland
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 50.72%
Average Damage: 49 349
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.34
Khabarovsk
Khabarovsk
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 52.21%
Average Damage: 58 242
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 1.58
Z-52
Z-52
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.68%
Average Damage: 39 343
Avg. frags: 0.68
ฆ่า/ตาย: 1.09
Kléber
Kléber
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 53.02%
Average Damage: 54 323
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 1.39
Daring
Daring
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 52.23%
Average Damage: 45 983
Avg. frags: 0.8
ฆ่า/ตาย: 1.44
Gearing
Gearing
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.97%
Average Damage: 41 485
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 1.03
Shimakaze
Shimakaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.29%
Average Damage: 44 853
Avg. frags: 0.72
ฆ่า/ตาย: 1.24