เรือรบ - เรือประจัญบาน


I
Compare
II
Compare
Mikasa
Mikasa
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 53.36%
Average Damage: 15 952
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 1.43
III
Compare
König Albert
König Albert
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 58.19%
Average Damage: 36 836
Avg. frags: 1.26
ฆ่า/ตาย: 2.51
Dreadnought
Dreadnought
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 53.92%
Average Damage: 33 244
Avg. frags: 1.1
ฆ่า/ตาย: 2.05
Knyaz Suvorov
Knyaz Suvorov
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 49.11%
Average Damage: 29 009
Avg. frags: 0.96
ฆ่า/ตาย: 1.69
Nassau
Nassau
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 52.14%
Average Damage: 29 575
Avg. frags: 1.03
ฆ่า/ตาย: 1.93
Turenne
Turenne
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 49.51%
Average Damage: 25 269
Avg. frags: 0.81
ฆ่า/ตาย: 1.47
Bellerophon
Bellerophon
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 50.04%
Average Damage: 28 257
Avg. frags: 0.86
ฆ่า/ตาย: 1.58
Kawachi
Kawachi
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.8%
Average Damage: 19 848
Avg. frags: 0.72
ฆ่า/ตาย: 1.21
South Carolina
South Carolina
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.78%
Average Damage: 21 100
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.21
IV
Compare
Gangut
Gangut
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.65%
Average Damage: 39 191
Avg. frags: 1.09
ฆ่า/ตาย: 1.96
Dante Alighieri
Dante Alighieri
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 50.66%
Average Damage: 44 227
Avg. frags: 1.28
ฆ่า/ตาย: 2.29
Kaiser
Kaiser
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 51.71%
Average Damage: 37 239
Avg. frags: 0.97
ฆ่า/ตาย: 1.89
Courbet
Courbet
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 49.62%
Average Damage: 33 963
Avg. frags: 0.87
ฆ่า/ตาย: 1.53
Orion
Orion
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 52.84%
Average Damage: 42 074
Avg. frags: 1.1
ฆ่า/ตาย: 2.15
Arkansas Beta
Arkansas Beta
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 53.84%
Average Damage: 37 959
Avg. frags: 1.03
ฆ่า/ตาย: 1.88
Ishizuchi
Ishizuchi
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.01%
Average Damage: 34 477
Avg. frags: 0.91
ฆ่า/ตาย: 1.52
Wyoming
Wyoming
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50%
Average Damage: 30 811
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.42
Myōgi
Myōgi
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.97%
Average Damage: 26 586
Avg. frags: 0.65
ฆ่า/ตาย: 1.18
Imperator Nikolai I
Imperator Nikolai I
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 61.19%
Average Damage: 51 169
Avg. frags: 1.4
ฆ่า/ตาย: 2.82
V
Compare
ARP Hiei
ARP Hiei
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.11%
Average Damage: 36 528
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 1.26
ARP Haruna
ARP Haruna
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.69%
Average Damage: 40 148
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 1.53
ARP Kirishima
ARP Kirishima
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.98%
Average Damage: 38 117
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.42
ARP Kongō
ARP Kongō
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 53.43%
Average Damage: 40 918
Avg. frags: 0.86
ฆ่า/ตาย: 1.65
Texas
Texas
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 52.35%
Average Damage: 38 828
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.43
Oktyabrskaya Revolutsiya
Oktyabrskaya Revolutsiya
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 52.5%
Average Damage: 45 264
Avg. frags: 0.94
ฆ่า/ตาย: 1.84
Giulio Cesare
Giulio Cesare
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 56.37%
Average Damage: 52 830
Avg. frags: 1.16
ฆ่า/ตาย: 2.37
Oklahoma
Oklahoma
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 53.24%
Average Damage: 40 567
Avg. frags: 0.84
ฆ่า/ตาย: 1.46
Viribus Unitis
Viribus Unitis
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 53.14%
Average Damage: 44 835
Avg. frags: 0.97
ฆ่า/ตาย: 1.75
Pyotr Velikiy
Pyotr Velikiy
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.47%
Average Damage: 42 091
Avg. frags: 0.87
ฆ่า/ตาย: 1.43
Conte di Cavour
Conte di Cavour
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 48.75%
Average Damage: 37 819
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 1.34
König
König
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 51.37%
Average Damage: 37 872
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 1.44
Bretagne
Bretagne
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 49.89%
Average Damage: 36 727
Avg. frags: 0.75
ฆ่า/ตาย: 1.29
Iron Duke
Iron Duke
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.38%
Average Damage: 40 377
Avg. frags: 0.81
ฆ่า/ตาย: 1.48
Kongō
Kongō
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.33%
Average Damage: 34 309
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.3
New York
New York
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.84%
Average Damage: 30 457
Avg. frags: 0.61
ฆ่า/ตาย: 1.09
VI
Compare
W. Virginia 1941
W. Virginia 1941
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 54.3%
Average Damage: 53 567
Avg. frags: 0.89
ฆ่า/ตาย: 1.67
Mutsu
Mutsu
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.83%
Average Damage: 47 628
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 1.42
Prinz Eitel Friedrich
Prinz Eitel Friedrich
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 52.81%
Average Damage: 46 493
Avg. frags: 0.91
ฆ่า/ตาย: 1.54
Dunkerque
Dunkerque
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 51.57%
Average Damage: 45 252
Avg. frags: 0.8
ฆ่า/ตาย: 1.25
Arizona
Arizona
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 53.54%
Average Damage: 47 283
Avg. frags: 0.88
ฆ่า/ตาย: 1.77
Izmail
Izmail
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 52.29%
Average Damage: 49 721
Avg. frags: 0.94
ฆ่า/ตาย: 1.56
Andrea Doria
Andrea Doria
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 53.13%
Average Damage: 48 172
Avg. frags: 0.89
ฆ่า/ตาย: 1.88
Bayern
Bayern
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.38%
Average Damage: 41 235
Avg. frags: 0.74
ฆ่า/ตาย: 1.31
Normandie
Normandie
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 52.7%
Average Damage: 48 027
Avg. frags: 0.9
ฆ่า/ตาย: 1.69
Queen Elizabeth
Queen Elizabeth
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 50.36%
Average Damage: 43 550
Avg. frags: 0.72
ฆ่า/ตาย: 1.29
New Mexico
New Mexico
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.15%
Average Damage: 38 740
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 1.32
Fusō
Fusō
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.36%
Average Damage: 45 465
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 1.61
Warspite
Warspite
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.34%
Average Damage: 45 013
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 1.5
VII
Compare
California
California
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 51.21%
Average Damage: 53 628
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.55
Scharnhorst B
Scharnhorst B
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 51.88%
Average Damage: 49 557
Avg. frags: 0.8
ฆ่า/ตาย: 1.25
Duke of York
Duke of York
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 50.36%
Average Damage: 50 942
Avg. frags: 0.78
ฆ่า/ตาย: 1.35
Nelson
Nelson
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 54.24%
Average Damage: 61 905
Avg. frags: 0.94
ฆ่า/ตาย: 1.65
Florida
Florida
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 52.11%
Average Damage: 55 614
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 1.51
Poltava
Poltava
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 53.84%
Average Damage: 55 333
Avg. frags: 0.85
ฆ่า/ตาย: 1.54
Ashitaka
Ashitaka
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.78%
Average Damage: 51 140
Avg. frags: 0.76
ฆ่า/ตาย: 1.39
Scharnhorst
Scharnhorst
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 51.31%
Average Damage: 48 393
Avg. frags: 0.85
ฆ่า/ตาย: 1.39
Strasbourg
Strasbourg
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 52.05%
Average Damage: 56 385
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 1.29
Hood
Hood
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 50.81%
Average Damage: 48 610
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 1.42
Sinop
Sinop
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 53.72%
Average Damage: 58 682
Avg. frags: 0.98
ฆ่า/ตาย: 1.67
Gneisenau
Gneisenau
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.68%
Average Damage: 45 316
Avg. frags: 0.76
ฆ่า/ตาย: 1.2
Lyon
Lyon
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 52.56%
Average Damage: 56 169
Avg. frags: 0.97
ฆ่า/ตาย: 1.85
King George V
King George V
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 52.53%
Average Damage: 58 081
Avg. frags: 0.86
ฆ่า/ตาย: 1.64
Nagato
Nagato
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.9%
Average Damage: 49 641
Avg. frags: 0.75
ฆ่า/ตาย: 1.36
Colorado
Colorado
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.32%
Average Damage: 45 106
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.28
VIII
Compare
Ragnarok
Ragnarok
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.24%
Average Damage: 56 238
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.38
Ignis Purgatio
Ignis Purgatio
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.19%
Average Damage: 58 573
Avg. frags: 0.72
ฆ่า/ตาย: 1.33
AL Littorio
AL Littorio
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 51.87%
Average Damage: 60 850
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.38
Alabama ST
Alabama ST
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 59.81%
Average Damage: 76 176
Avg. frags: 1.07
ฆ่า/ตาย: 2.07
Tirpitz B
Tirpitz B
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.11%
Average Damage: 52 744
Avg. frags: 0.68
ฆ่า/ตาย: 0.99
Massachusetts B
Massachusetts B
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 54.77%
Average Damage: 66 454
Avg. frags: 0.93
ฆ่า/ตาย: 1.53
Champagne
Champagne
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 51.37%
Average Damage: 70 590
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 2
Lenin
Lenin
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 52.5%
Average Damage: 62 099
Avg. frags: 0.87
ฆ่า/ตาย: 1.45
Massachusetts
Massachusetts
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 52.72%
Average Damage: 60 551
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 1.36
Kii
Kii
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.11%
Average Damage: 53 131
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.21
Roma
Roma
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 51.93%
Average Damage: 58 256
Avg. frags: 0.76
ฆ่า/ตาย: 1.36
Odin
Odin
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 52.9%
Average Damage: 60 505
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 1.28
Gascogne
Gascogne
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.52%
Average Damage: 56 810
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.31
Vanguard
Vanguard
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 49.96%
Average Damage: 57 087
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.35
Alabama
Alabama
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.93%
Average Damage: 53 729
Avg. frags: 0.72
ฆ่า/ตาย: 1.31
Vladivostok
Vladivostok
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 53.31%
Average Damage: 62 362
Avg. frags: 0.87
ฆ่า/ตาย: 1.5
Vittorio Veneto
Vittorio Veneto
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 52.69%
Average Damage: 65 059
Avg. frags: 0.8
ฆ่า/ตาย: 1.6
Bismarck
Bismarck
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.28%
Average Damage: 52 379
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.07
Richelieu
Richelieu
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 52.22%
Average Damage: 61 354
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 1.29
Monarch
Monarch
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 50.63%
Average Damage: 58 949
Avg. frags: 0.7
ฆ่า/ตาย: 1.27
Kansas
Kansas
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.04%
Average Damage: 57 265
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 1.28
Amagi
Amagi
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.15%
Average Damage: 57 926
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.46
North Carolina
North Carolina
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.86%
Average Damage: 50 201
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 1.13
Tirpitz
Tirpitz
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 48.52%
Average Damage: 48 009
Avg. frags: 0.65
ฆ่า/ตาย: 1.02
IX
Compare
Georgia
Georgia
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 52.16%
Average Damage: 75 257
Avg. frags: 0.86
ฆ่า/ตาย: 1.37
AL Sov. Rossiya
AL Sov. Rossiya
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 48.67%
Average Damage: 65 851
Avg. frags: 0.67
ฆ่า/ตาย: 1.18
Jean Bart B
Jean Bart B
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.42%
Average Damage: 80 376
Avg. frags: 0.84
ฆ่า/ตาย: 1.39
Wujing
Wujing
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 51.05%
Average Damage: 70 972
Avg. frags: 0.75
ฆ่า/ตาย: 1.42
Hizen
Hizen
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.56%
Average Damage: 69 393
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.3
Jean Bart
Jean Bart
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 51.68%
Average Damage: 81 002
Avg. frags: 0.91
ฆ่า/ตาย: 1.47
Bajie
Bajie
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 51.47%
Average Damage: 76 533
Avg. frags: 0.81
ฆ่า/ตาย: 1.57
Musashi
Musashi
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 53.62%
Average Damage: 86 729
Avg. frags: 0.91
ฆ่า/ตาย: 1.76
Pommern
Pommern
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.53%
Average Damage: 66 609
Avg. frags: 0.74
ฆ่า/ตาย: 1.09
Missouri
Missouri
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 52.9%
Average Damage: 67 975
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 1.39
Sovetsky Soyuz
Sovetsky Soyuz
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.24%
Average Damage: 70 807
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 1.39
Lepanto
Lepanto
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 51.58%
Average Damage: 79 416
Avg. frags: 0.84
ฆ่า/ตาย: 1.67
Friedrich der Große
Friedrich der Große
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 48.62%
Average Damage: 57 997
Avg. frags: 0.65
ฆ่า/ตาย: 0.99
Alsace
Alsace
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 51.26%
Average Damage: 72 757
Avg. frags: 0.84
ฆ่า/ตาย: 1.42
Lion
Lion
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 50.01%
Average Damage: 73 109
Avg. frags: 0.7
ฆ่า/ตาย: 1.44
Minnesota
Minnesota
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.4%
Average Damage: 71 332
Avg. frags: 0.74
ฆ่า/ตาย: 1.46
Izumo
Izumo
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.29%
Average Damage: 61 032
Avg. frags: 0.65
ฆ่า/ตาย: 1.07
Iowa
Iowa
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.06%
Average Damage: 58 069
Avg. frags: 0.64
ฆ่า/ตาย: 1.07
X
Compare
ARP Yamato
ARP Yamato
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.34%
Average Damage: 87 845
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 1.35
Slava
Slava
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 52.41%
Average Damage: 106 605
Avg. frags: 0.93
ฆ่า/ตาย: 2.39
Shikishima
Shikishima
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 55.27%
Average Damage: 109 587
Avg. frags: 0.96
ฆ่า/ตาย: 1.94
Bourgogne
Bourgogne
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 57.14%
Average Damage: 116 742
Avg. frags: 1.14
ฆ่า/ตาย: 2.4
Thunderer
Thunderer
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 49.9%
Average Damage: 100 426
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 1.65
Ohio
Ohio
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 54.96%
Average Damage: 95 033
Avg. frags: 0.95
ฆ่า/ตาย: 1.68
Kremlin
Kremlin
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.73%
Average Damage: 83 775
Avg. frags: 0.85
ฆ่า/ตาย: 1.45
Großer Kurfürst
Großer Kurfürst
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 49.77%
Average Damage: 76 020
Avg. frags: 0.76
ฆ่า/ตาย: 1.19
République
République
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 49.87%
Average Damage: 89 980
Avg. frags: 0.88
ฆ่า/ตาย: 1.57
Conqueror
Conqueror
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 50.28%
Average Damage: 101 059
Avg. frags: 0.81
ฆ่า/ตาย: 1.72
Vermont
Vermont
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.82%
Average Damage: 89 102
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 1.62
Yamato
Yamato
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.71%
Average Damage: 84 850
Avg. frags: 0.76
ฆ่า/ตาย: 1.33
Montana
Montana
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.77%
Average Damage: 76 945
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 1.38