เรือรบ - เรือบรรทุกเครื่องบิน


I
Compare
II
Compare
III
Compare
IV
Compare
Hermes
Hermes
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.92%
Average Damage: 26 096
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 2.34
Hōshō
Hōshō
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.49%
Average Damage: 32 447
Avg. frags: 0.84
ฆ่า/ตาย: 2.93
Rhein
Rhein
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 51.42%
Average Damage: 29 497
Avg. frags: 0.72
ฆ่า/ตาย: 2.45
Langley
Langley
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.34%
Average Damage: 24 727
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 1.72
Langley (<30.01.2019)
Langley (<30.01.2019)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.94%
Average Damage: 26 186
Avg. frags: 0.56
ฆ่า/ตาย: 1.2
Hosho (<30.01.2019)
Hosho (<30.01.2019)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.64%
Average Damage: 37 677
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 2.42
V
Compare
Zuiho (<30.01.2019)
Zuiho (<30.01.2019)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.43%
Average Damage: 41 026
Avg. frags: 0.85
ฆ่า/ตาย: 2.53
Bogue (<30.01.2019)
Bogue (<30.01.2019)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.78%
Average Damage: 25 492
Avg. frags: 0.5
ฆ่า/ตาย: 1.12
VI
Compare
Ark Royal
Ark Royal
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 53.24%
Average Damage: 38 133
Avg. frags: 0.8
ฆ่า/ตาย: 2.97
Erich Loewenhardt
Erich Loewenhardt
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 55.3%
Average Damage: 45 198
Avg. frags: 0.88
ฆ่า/ตาย: 3.82
Ryūjō
Ryūjō
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.8%
Average Damage: 39 593
Avg. frags: 0.77
ฆ่า/ตาย: 3.57
Weser
Weser
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.53%
Average Damage: 34 203
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 2.76
Furious
Furious
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.67%
Average Damage: 38 976
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 2.67
Ranger
Ranger
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49%
Average Damage: 32 078
Avg. frags: 0.59
ฆ่า/ตาย: 1.8
Ryujo (<30.01.2019)
Ryujo (<30.01.2019)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.31%
Average Damage: 39 564
Avg. frags: 0.75
ฆ่า/ตาย: 2.9
Independence (<30.01.2019)
Independence (<30.01.2019)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.96%
Average Damage: 29 581
Avg. frags: 0.53
ฆ่า/ตาย: 1.94
VII
Compare
Kaga (<30.01.2019)
Kaga (<30.01.2019)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 56.49%
Average Damage: 62 301
Avg. frags: 1.25
ฆ่า/ตาย: 5.58
Saipan (<30.01.2019)
Saipan (<30.01.2019)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 51.78%
Average Damage: 40 715
Avg. frags: 0.72
ฆ่า/ตาย: 3.67
Hiryu (<30.01.2019)
Hiryu (<30.01.2019)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.69%
Average Damage: 47 565
Avg. frags: 0.86
ฆ่า/ตาย: 3.91
Ranger (<30.01.2019)
Ranger (<30.01.2019)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 46.81%
Average Damage: 42 220
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 2.03
VIII
Compare
Kaga B
Kaga B
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.43%
Average Damage: 57 975
Avg. frags: 0.75
ฆ่า/ตาย: 3.47
Graf Zeppelin B
Graf Zeppelin B
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 48.99%
Average Damage: 49 287
Avg. frags: 0.71
ฆ่า/ตาย: 2.3
Saipan
Saipan
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.45%
Average Damage: 53 144
Avg. frags: 0.74
ฆ่า/ตาย: 3.81
Kaga
Kaga
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.67%
Average Damage: 56 880
Avg. frags: 0.75
ฆ่า/ตาย: 3.48
Graf Zeppelin
Graf Zeppelin
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 48.2%
Average Damage: 49 287
Avg. frags: 0.69
ฆ่า/ตาย: 2.4
Enterprise
Enterprise
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 52.59%
Average Damage: 56 416
Avg. frags: 0.91
ฆ่า/ตาย: 4.84
Sanzang
Sanzang
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 48.2%
Average Damage: 53 957
Avg. frags: 0.8
ฆ่า/ตาย: 4.01
Graf Zeppelin (<30.01.2019)
Graf Zeppelin (<30.01.2019)
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 55.38%
Average Damage: 71 493
Avg. frags: 1.1
ฆ่า/ตาย: 4.71
Indomitable
Indomitable
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 50.83%
Average Damage: 63 195
Avg. frags: 0.83
ฆ่า/ตาย: 3.97
Enterprise (<30.01.2019)
Enterprise (<30.01.2019)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 54.3%
Average Damage: 63 384
Avg. frags: 0.91
ฆ่า/ตาย: 5.46
Shōkaku
Shōkaku
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.95%
Average Damage: 52 982
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 4.21
August von Parseval
August von Parseval
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.99%
Average Damage: 57 181
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 3.74
Implacable
Implacable
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 49.24%
Average Damage: 51 220
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 3.42
Lexington
Lexington
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.44%
Average Damage: 50 097
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 3.03
Shokaku (<30.01.2019)
Shokaku (<30.01.2019)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.8%
Average Damage: 55 778
Avg. frags: 0.9
ฆ่า/ตาย: 4.98
Lexington (<30.01.2019)
Lexington (<30.01.2019)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 47.16%
Average Damage: 51 884
Avg. frags: 0.76
ฆ่า/ตาย: 2.83
IX
Compare
Taiho (<30.01.2019)
Taiho (<30.01.2019)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 53.75%
Average Damage: 81 145
Avg. frags: 1.23
ฆ่า/ตาย: 7.68
Essex (<30.01.2019)
Essex (<30.01.2019)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 46.75%
Average Damage: 66 569
Avg. frags: 0.91
ฆ่า/ตาย: 4.02
X
Compare
Franklin D. Roosevelt
Franklin D. Roosevelt
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 52.41%
Average Damage: 102 345
Avg. frags: 0.92
ฆ่า/ตาย: 4.23
Audacious
Audacious
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 49.55%
Average Damage: 80 183
Avg. frags: 0.92
ฆ่า/ตาย: 4.48
Hakuryū
Hakuryū
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.22%
Average Damage: 80 068
Avg. frags: 0.9
ฆ่า/ตาย: 4.58
Manfred von Richthofen
Manfred von Richthofen
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.15%
Average Damage: 89 429
Avg. frags: 0.94
ฆ่า/ตาย: 4.81
Midway
Midway
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 46.72%
Average Damage: 70 883
Avg. frags: 0.79
ฆ่า/ตาย: 3.6
Hakuryu (<30.01.2019)
Hakuryu (<30.01.2019)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.95%
Average Damage: 90 089
Avg. frags: 1.25
ฆ่า/ตาย: 6.84
Midway (<30.01.2019)
Midway (<30.01.2019)
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 45.84%
Average Damage: 92 097
Avg. frags: 1.26
ฆ่า/ตาย: 6.29