การรบจัดอันดับ - ฤดูกาลที่หกviktor4568
Rank: 15 Best rank: 15
Statistics
Statistics Average battle values
การรบ 16 ความเสียหาย 61 756
อัตราการชนะ 62.5% Destroyed warships 1.13
ชัยชนะ 10 เครื่องบินถูกทำลาย 0.69
Maximum planes kills 4
Base capture 0
Maximum damage 109 587
Base defense 0
Maximum kills 3
Experience 1 900
Maximum experience 3 365
Kills / deaths 1.38

การรบจัดอันดับ

Rank Best rank การรบ อัตราการชนะ
ฤดูกาลที่สิบสาม 15 15 1 0% Details
ฤดูกาลที่สิบสอง 13 13 1 100% Details
ฤดูกาลที่สิบเอ็ด 10 10 16 56.25% Details
ฤดูกาลที่สิบ 14 14 8 62.5% Details
ฤดูกาลที่เก้า 10 9 42 59.52% Details
more

Charts

ประเทศ
Warship Types

Weapons statistics

เรือรบที่ทำลายได้ Hit Ratio Maximum kills
ชุดปืนหลัก 18 37.12 % 3
ปืนใหญ่รอง 0 14.12 % 0
ตอร์ปิโด 0 26.67 % 0
เครื่องบิน 0 - 0
ด้วยการพุ่งชน 0 - 0

Warships stats by type

การรบ Win rate PR Avg. frags Avg. damage Avg. planes destroyed Max. frags Maximum damage Max. planes destroyed


Warships

Warship ระดับ การรบ Win rate PR Average Damage Avg. frags Avg. planes destroyed